Home

Bevoegdheden

Milieu Groen Lubbeek
Natuur, milieu en duurzaamheid genieten de volle aandacht van GROEN. Hier leest u over de initiatieven van Groen Lubbeek.
Elk jaar organiseren we activiteiten waarop al onze sympathisanten welkom zijn
Samen met u wil GROEN Lubbeek de lange weg afleggen naar een veilige en leefbare mobiliteit.
GROEN Lubbeek houdt u op de hoogte van wat er zich afspeelt in de gemeentepolitiek. Zo waken we erover dat de overheid de belangen van eenieder behartigt.

Actueel

Sinds 2014 heft de gemeente Lubbeek een activeringstaks op onbebouwde percelen van 70 euro/meter. Dit is een verhoging met een factor 4 in vergelijking met het verleden.
De taks werd ingevoerd zonder rekening te  houden met de financiële draagkracht van de eigenaars van de gronden. Iedereen gelijk voor de wet, onafgezien van het aantal percelen in het bezit van de eigenaars. Het...

Zaal Santro

In het voorjaar van 2015 wordt zaal Libbeke afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe feestzaal. Ondertussen moeten de Lubbeekse verenigingen uitwijken naar andere zalen, waar de huurprijzen aanzienlijk hoger zijn. Daarom stelde Fons Creuwels op de gemeenteraad van 29 oktober voor dat de gemeente het verschil tussen de huurprijs van zaal Libbeke en de alternatieve locaties zou bijpassen...