Een gemeentelijk duwtje in de rug voor lokale verenigingen?

In het voorjaar van 2015 wordt zaal Libbeke afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe feestzaal. Ondertussen moeten de Lubbeekse verenigingen uitwijken naar andere zalen, waar de huurprijzen aanzienlijk hoger zijn. Daarom stelde Fons Creuwels op de gemeenteraad van 29 oktober voor dat de gemeente het verschil tussen de huurprijs van zaal Libbeke en de alternatieve locaties zou bijpassen.

Schepen Suffeleers vond dit opnieuw een goed voorstel van de fractie Groen, maar hij had bedenkingen bij de implementatie en vreesde voor misbruiken. Het agendapunt was dus aardig op weg om weggestemd te worden.

Werner Boullart stelde dan voor dat we met alle partijen zouden samenzitten om de voorwaarden voor subsidie op punt te zetten. Als we samen ons huiswerk hebben gemaakt, zetten we het idee terug op de agenda van de gemeenteraad. Dit punt moet er zeker door vooraleer zaal Libbeke tegen de vlakte gaat.

De verenigingen van Lubbeek verdienen dat duwtje in de rug!

Fons Creuwels, raadslid Groen Lubbeek

Werner Boullart, raadslid Groen Lubbeek