Hervorming activeringstaks tot een vermogensbelasting (voorstel Groen Lubbeek op de gemeenteraad van december 2015)

Sinds 2014 heft de gemeente Lubbeek een activeringstaks op onbebouwde percelen van 70 euro/meter. Dit is een verhoging met een factor 4 in vergelijking met het verleden.
De taks werd ingevoerd zonder rekening te  houden met de financiële draagkracht van de eigenaars van de gronden. Iedereen gelijk voor de wet, onafgezien van het aantal percelen in het bezit van de eigenaars. Het spreekt voor zich dat een gepensioneerde die – dikwijls via erfenis - eigenaar is van 1 bouwgrond niet over dezelfde financiële draagkracht bezit dan een projectontwikkelaar die een groot aantal gronden in zijn bezit heeft.
Daarom wil de Groen Lubbeek op de gemeenteraad van december een voorstel agenderen dat de activeringstaks omzet in een vermogensbelasting.
In de praktijk stellen wij voor dat:
De activeringstaks op het eerste perceel onveranderd blijf, meer bepaald taks blijft op 17 euro/m zoals voor 2014.
Voor elk volgend perceel wordt dan een hogere taks aangerekend, respectievelijk 35 euro/m voor een tweede, 70 euro/m voor een derde perceel. Eventueel nog verder te verhogen voor volgende percelen.
Wij zijn er van overtuigd dat dit een meer correcte heffing is en hopen dan ook dat de meerderheid bereid is om ons te volgen in ons voorstel.
 

Datum agenda: 

woensdag, december 23, 2015