Mobiliteit

Lubbeek beschikt over een ruim net van sluipwegen en een nijpend tekort aan goede fietspaden. Samen met u wil GROEN de lange weg afleggen naar een veilige en leefbare mobiliteit.