Actueel

Sinds 2014 heft de gemeente Lubbeek een activeringstaks op onbebouwde percelen van 70 euro/meter. Dit is een verhoging met een factor 4 in vergelijking met het verleden.
De taks werd ingevoerd zonder rekening te  houden met de financiële draagkracht van de eigenaars van de gronden. Iedereen gelijk voor de wet, onafgezien van het aantal percelen in het bezit van de eigenaars. Het...

Zaal Santro

In het voorjaar van 2015 wordt zaal Libbeke afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe feestzaal. Ondertussen moeten de Lubbeekse verenigingen uitwijken naar andere zalen, waar de huurprijzen aanzienlijk hoger zijn. Daarom stelde Fons Creuwels op de gemeenteraad van 29 oktober voor dat de gemeente het verschil tussen de huurprijs van zaal Libbeke en de alternatieve locaties zou bijpassen...

Op de gemeenteraad in Lubbeek stelde Werner Boullart (Groen) voor om een steentje bij te dragen aan de strijd tegen ebola in West-Afrika.

Hij bepleitte dat Lubbeek een noodkrediet van 750 euro (slechts 5 eurocent per inwoner!) zou schenken aan Artsen Zonder Grenzen, ter ondersteuning van de strijd tegen ebola. Blijkbaar was dit teveel gevraagd. De meerderheidsfracties van N-VA, CD...

Op 25 mei trekt Hermes Sanctorum de lijst voor de Vlaamse verkiezingen. Werner Boullart staat op de 12de effectieve plaats voor de kamer. Samen willen we ons inzetten voor een ambitieus beleid dat nieuwe banen creëert, investeert in van duurzame, groene economie en de sociale ongelijkheid aanpakt.

Hermes Sanctorum woont sinds kort in Lubbeek. Al vroeg had de politieke microbe Hermes te...

Weggevertjes, doordenkertjes, weetjes en watjes over Lubbeek, doe-opdrachten... Tien ploegen hebben het beste van zichzelf gegeven! De sfeer zat erin van bij de aanvang. De quiz werd in goede banen geleid door Hermes Sanctorum, onze lijsttrekker in Vlaams-Brabant voor het Vlaams parlement. Tot het laatste ogenblik bleef het razend spannend. En uiteindelijk kwam de ploeg van N-VA als...

Hermes Sanctorum - lijsttrekker Vlaams parlement en
Anne Dedry - lijsttrekker kamer
zullen alvast aanwezig zijn op de kwis op 8 februari.
U toch ook?!
Schrijf je nu nog zeker in samen met enkele vrienden, collega's, buren,...

 

QUIZ

Georganiseerd door

Groen Lubbeek

op

zaterdag 8 februari 2014 om 20 uur in

zaal Santro te Binkom....

De nieuwe meerderheid verhoogt de aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen op onroerende voorheffing níét. Wél krijgen we nieuwe heffingen en belastingen. Bovendien worden nagenoeg alle premies voor ecologische initiatieven geschrapt.


 – De huur van de...

Dat besliste de meerderheid (NVA, Lubbeek Leeft en CD&V) tijdens de gemeenteraad van 18 december 2013. Ze vonden het eigenlijk wel een goed voorstel, maar naar aloude politieke traditie werd het voorstel van Werner en Fons – lees: van de oppositie – toch weggestemd.

Schepen Muls heeft grootse plannen. Ze wil alle bomen die de afgelopen jaren gekapt...

Tijdens de gemeenteraad van november werd de gemeentelijke geboortepremie gehalveerd. Elke gemeente moet vandaag besparen. Toch betreurt Groen Lubbeek deze beslissing en daarom stellen we graag een alternatief voor: de aanplanting van een geboortebos.

 

Inderdaad; wij willen ervoor ijveren dat de gemeente vanaf 2014 een boom schenkt voor elke nieuwgeborene in...

Pagina's